31/10/1939 Epistolari Prat-Martí

Transcripció:

Bram, 31 d’octubre de 1939

 

Amic Martí: Em feia l’efecte que després de les noves que em tens de donar per diferents mutilats, escriuries per dir com marxa la teva situació. Veient que no dius res, et poso més ratlles.

Vaig contestar la teva en data 19. Em vingué a veure un noi de part teva al que vares encarregar que em fes present que trobaves certes dificultats per la teva instal·lació: perxò [sic] no et vaig contestar la teva del dia 20.

Sobtadament, em criden del Comissariat per donar-me un lot de roba de part Mr. Courdial i això va acabar de desconcertar-me. El dia 25 vaig fer donar per un mutilat una carta a Mr. Courdial per si podia aclarir-me quina destinació havia de donar-hi. El mateix recader em va dir que havia parlat amb tu i que ja diries quelcom. Això és tot.

Al camp [de Bram] hi ha grans moviments d’entrada i sortida de gent. En cada moviment, buidem i omplim la barraca: tot pagesos. Els germans Coromines sortiren cap al Moral en una expedició col·lectiva. Vaig escriure a Can Blanc i Mr. Paul em va contestar dient que no sabia pas que fossis a Carcassonne. En Torrens[1] ja no és intèrpret perquè el tinent en va trobar un de més guapo.

Amb en Torrens, Pujol i altres elements estem apuntats en unes llistes que en diuen de metal·lúrgics per anar, segons sembla, a fer unes proves a Sept-Fonds[2]. No sé què serà. Jo hi tinc una confiança escassa i molt poques ganes d’anar-hi.

Digues-me què et sembla, que segons les possibilitats que tu vegis a Carcassonne per a mi, jo aniria a Sept-Fonds, o bé esperaria a Bram una temporada més.

Records d’en Gallofré i la colla que encara queden. Teu,

Vicenç Prat

P.S.

La roba la vàrem repartir segons les necessitats de cada u.

No s’ha rebut cap carta per a tu. Setmanalment te l’hauríem fet arribar.

Escriu.

[1] Joaquim Torrens-Ibern (Torredembarrra, 1909-Barcelona, 1975). Enginyer industrial, director de l’Escola de Treball de Barcelona, vinculat a la Junta de Defensa Passiva de Catalunya durant la guerra civil. Exiliat a França, feu estudis a la Sorbona i s’especialitzà en estadística. El 1949 tornà a Catalunya.

[2] En occità, Sètfonts. Camp d’internament al Departament de Tarn i Garona. S’hi van concentrar obrers especialitzats que van nodrir les Companyies de Treballadors Estrangers. Clausurat el 1940, es tornà a obrir per internar-hi oficials aliats que havien intentat sortir de França i jueus abans de ser deportats als camps d’extermini.