Cartes inèdites de Vicenç Prat a Ramon Martí Farreras, des de l’exili

Nota introductòria

Alguns fragments de les cartes que es mostren en aquest apartat no són accessibles atès el seu contingut, ja que es considera que fan referència a aspectes personals i familiars de l’autor i, per tant, entren dins l’àmbit de la seva intimitat.