Pregunta i problema

Com va ser i què va representar la guerra civil per a uns joves catalans i per al seu poble?

La pregunta és volgudament àmplia perquè, de fet, es refereix als soldats de lleva que van anar a la guerra i al jovent que no hi va anar, però que en va patir les conseqüències al poble. Aquests joves formen part del grup de persones entrevistades. És evident que la guerra no va influir només en el jovent, però a part de tenir només els seus testimonis a l’abast, també ens aporten la seva evolució vital. Aquesta pregunta, genèrica s’ha de matisar amb el plantejament d’altres qüestions:

  • com es va viure l’esclat de la guerra, al poble?
  • què els va passar al front, als soldats de la lleva del 38?
  • en quins aspectes la guerra va provocar canvis en la població?
  • com afectà tot plegat la visió del món dels seus protagonistes?

La hipòtesi del treball és que aquest jovent, tot i veure els seus projectes esguerrats, però amb la mentalitat que permet sobreviure psicològicament una guerra i les misèries d’una dura postguerra, acceptava els fets que s’anaven succeint a llurs vides, amb naturalitat i amb un cert instint de supervivència. Malgrat els terribles moments que van viure, tant els que van tornar de la guerra com la gent que s’havia quedat al poble, van refer les seves vides i van endreçar aquell episodi en un calaix del record, encara que mai van aconseguir tancar-lo del tot.