Guió de les entrevistes

Les entrevistes es van realitzar en forma de conversa, buscant la complicitat dels informadors, sense fer preguntes molt directes, sinó traient els temes que interessava que es reflectissin.

En primer lloc, se’ls informava dels objectius del treball, després es començava la conversa, que girava entorn dels temes següents:

 • l’arribada de la República
 • l’escola i el treball
 • diversions
 • associacions
 • esclat de la guerra: enfrontaments al poble
 • la crida de la lleva
 • les pèrdues humanes
 • situació familiar abans i després de la guerra

En el cas dels soldats, es parlava també:

 • preparació per entrar en combat: viatges, instrucció
 • principals batalles: llocs, dates
 • vida quotidiana al front
 • anècdotes
 • final de la guerra: retorn
 • sensacions
 • el servei militar
 • el retorn a la normalitat

En el cas dels que van viure la guerra des de la reraguarda:

 • notícies del front
 • la vida al poble durant la guerra
 • l’entrada dels nacionals