Crèdits

Autora del treball: Montserrat Espinalt i Sellarés

Disseny del web: Arnau Aloy i Olivé

Maquetació del web: Jordi Griera-Cors

Febrer 2019