Portada

Aquest web conté la reproducció i transcripció de 20 cartes que es van enviar els bagencs Francesc Farreras i Duran –que va presidir el Parlament de Catalunya a l’exili- i Joan Planas i Martí, advocat i cap del Servei de Recaptació de Barcelona i província. Aquest darrer era germà de l’eminent periodista Josep Maria Planes, que fou assassinat a La Rabassada l’agost de 1936.

La correspondència entre Farreras i Duran, des de Mèxic, i Joan Planas, des de Barcelona, reflecteix una amistat sòlida, forjada probablement quan de joves coincidiren en diverses iniciatives culturals, periodístiques i polítiques, especialment a la Joventut Nacionalista de Manresa, i en la redacció del setmanari “Joventut”, portaveu d’aquesta formació política,

El web conté, entre altres apartats, la reproducció i transcripció de l’epistolari ; una introducció  que parla d’aquestes dues personalitats i del contingut de l’epistolari i una selecció dels seus fragments més destacats.