13. 08/06/1973 Farreras-Planas

Carta de Francesc Farreras i Duran a Joan Planas i Martí (Cuernavaca, 8/6/1973)

Transcripció:

8 de juny 1973

Estimat Joan:

Confirmo la meva d’ahir i et prego que, quant tornis a enviarme el teu llibre, ho facis per “Correu Certificat”, ademés de via aèrea. A veure si aixís aquesta vegada m’arriba.

Una lletra de Toni, rebuda avui, em diu que tu li confirmares haber-lo enviat per dugues vegades. Què carai degué passar? Aquets Correus!!! Avans no creia mai que es perdés una carta. Are ja sé, per experiència, que s’en perden, o deixen d’arribar, per tots els països.

Ja ha sortit el llibre Turisme, dedicat al anyorat Ignasi. Com ho celebro. Are, a acabar el d’Agricultura, on jo sóc el segon de bord. (El primer, naturalment, el Sr. Macià, encare que la feina la fes jo).

Perdona, estimat, i gràcies.

Una abraçada.

Paquito