L’epistolari Francesc Farreras i Duran-Joan Planas i Martí

Relació de les 20 cartes

 1. Carta de Joan Planas i Martí a Francesc Farreras i Duran (Barcelona, 14/12/1970)
 2. Carta de Francesc Farreras i Duran a Joan Planas i Martí (Cuernavaca, 22/1/1971)
 3. Carta de Joan Planas i Martí a Francesc Farreras i Duran (Barcelona, 4/2/1971)
 4. Carta de Francesc Farreras i Duran a Joan Planas i Martí (Cuernavaca, 8/9/1971)
 5. Carta de Joan Planas i Martí a Francesc Farreras i Duran (Barcelona, 9/10/1971)
 6. Carta de Joan Planas i Martí a Francesc Farreras i Duran (Barcelona, sense data)
 7. Carta de Francesc Farreras i Duran a Joan Planas i Martí (Cuernavaca, 22/6/1972).
 8. Carta de Joan Planas i Martí a Francesc Farreras i Duran (Barcelona, 24/12/1972)
 9. Carta de Francesc Farreras i Duran a Joan Planas i Martí (Cuernavaca, 1/2/1973)
 10. Carta de Joan Planas i Martí a Francesc Farreras i Duran (Barcelona, 10/2/1973)
 11. Carta de Francesc Farreras i Duran a Joan Planas i Martí (Cuernavaca, 20/3/1973)
 12. Carta de Francesc Farreras i Duran a Joan Planas i Martí (Cuernavaca, 7/6/1973)
 13. Carta de Francesc Farreras i Duran a Joan Planas i Martí (Cuernavaca, 8/6/1973)
 14. Carta de Joan Planas i Martí a Francesc Farreras i Duran (Barcelona, 19/6/1973)
 15. Carta de Francesc Farreras i Duran a Joan Planas i Martí (26/7/1973).
 16. Carta de Joan Planas i Martí a Francesc Farreras i Duran (Barcelona, 19/4/1974)
 17. Carta de Francesc Farreras i Duran a Joan Planas i Martí (Cuernavaca, 22/4/1974)
 18. Carta de Francesc Farreras i Duran a Joan Planas i Martí (Cuernavaca, 15/5/1974)
 19. Carta de Joan Planas i Martí a Francesc Farreras i Duran (Barcelona, 6/12/1974)
 20. Carta de Joan Planas i Martí a Francesc Farreras i Duran (Barcelona, 12/1/1977)