8. Les conseqüències de la repressió

A Catalunya, a nivell cultural, la repressió va suposar la prohibició de l’ús del català a la vida civil i religiosa, als mitjans de comunicació i a l’ensenyament.  A més, es van perseguir tots els signes d’identitat catalana: la senyera, l’himne dels Segadors, la Diada de l’11 de setembre…. i altres tradicions catalanes.

Es van castellanitzar molts noms propis i els dels municipis. Es van castellanitzar els noms del carrers i alguns es van canviar  per noms relacionats amb els vencedors de la Guerra Civil.

També es va suprimir l’ensenyament del català i de la història de Catalunya.

La repressió arbitrària i indiscriminada va comportar, com hem vist, l’execució de milers de persones i l’empresonament durant anys de moltes altres. Va comportar llibertats vigilades i desterraments en sortir de la presó i la pèrdua dels llocs de treball per a molts dels que van patir depuració.

Tot això, juntament amb les dures condicions de vida de la postguerra,  va provocar que molta gent visqués amb por i que, per tant,  actués amb passivitat davant el règim franquista.

A més, la por a la repressió va fer que molta gent marxés a l’exili.  Aquest va afectar persones de generacions diferents i de tots els estaments socials i professionals de Catalunya: professorat universitari i mestres, metges,  advocats, escriptors, músics, artistes, mecànics, modistes, pagesos, estudiants… La societat catalana va perdre, per tant, gent valuosa que va haver de refer la seva vida en altres països.

La repressió es va mantenir durant tot el franquisme, sent especialment forta durant els primers i els últims anys de la dictadura. Malgrat tot, durant la dècada dels anys 60 va augmentar l’oposició antifranquista fent impossible, a la mort del dictador, la continuïtat de la dictadura.

  1. Com creieu que la repressió que es vivia podia afectar i condicionar la vida quotidiana dels joves? Compareu aquella situació amb l’actualitat.
  2. Considereu que la societat actual encara pateix algun tipus de repressió?
Desfilada militar al Parc de la Ciutadella de Barcelona. (Font: ¹ ).

Notes:
1 Font: El franquisme a Catalunya (1939-1977). Vol. 5. La repressió franquista. Barcelona: Edicions 62, 2007. Pàg. 161.

segueix >>>