Com crear línies del temps

La creació de línies del temps és una eina molt útil per contextualitzar els esdeveniments històrics; per tant, és un recurs molt utilitzat, de fàcil creació i que, a més, pot ser una activitat que els alumnes poden desenvolupar o que el professorat pot utilitzar per visualitzar la correlació dels fets.

Hi ha diferents eines a internet que permeten aquestes accions; evidentment, n’hi ha de gratuïtes i de pagament. A continuació, al pdf adjunt Com fer una línia del temps, exposem un parell de recursos de fàcil manipulació i que poden cobrir els nostres objectius.