Portal de memòria
i història de Manresa

Presentació

Des de la seva creació, l’Associació Memòria i Història de Manresa estem fent un  treball de recerca, investigant i interpretant fets del nostre passat més recent, amb la finalitat de “recuperar i divulgar el nostre passat col·lectiu i lluitar contra l’oblit.”

Aquesta tasca es fa visible al portal memoria.cat, on apleguem gran quantitat de webs, documents, imatges, vídeos, testimonis orals, etc.

La necessitat d’apropar la recerca de la memòria històrica i el món de l’ensenyament ens ha portat a la creació d’aquest web, que vol ser l’espai educatiu del portal memoria.cat.

Amb memoria.cat/edu  pretenem proporcionar al professorat i als estudiants dels centres de secundària materials didàctics i eines de suport que facilitin el treball a l’aula de temes relacionats amb la memòria històrica.

Així volem contribuir a ajudar els estudiants a descobrir el gust per la recerca i pel coneixement de la nostra història més recent, amb el convenciment que el coneixement i la reflexió sobre el passat  ajuden a entendre el món d’avui, i  proporcionen la llibertat necessària per poder decidir el futur.

A memoria.cat/edu hi trobareu: Propostes didàctiques adreçades a l’ESO i al Batxillerat sobre fets històrics o temes rellevants del segle XX per treballar la memòria històrica a l’aula; Treballar les fonts, que aplega activitats per treballar de manera sistemàtica les diverses fonts de la història; Propostes de cinema que inclou propostes per treballar pel·lícules i documentals; Propostes de recerca, recull de temes per a treballs de recerca de batxillerat amb orientacions metodològiques, bibliografia i altres recursos; Treballs de recerca,  que difon treballs de memòria històrica realitzats per estudiants de batxillerat;   Fem memòria…, on es recorden fets rellevants de la nostra història recent; Personatge del mes, dedicat a posar en valor personatges destacats o interessants;  Històries al descobert, que aplega relats protagonitzats per persones anònimes que van patir els efectes de la guerra, la dictadura i la repressió; A través de la mirada… on es recorden fets històrics a través de la imatge; Recursos que difon eines didàctiques diverses que poden ser útils per treballar les ciències socials i la història a l’aula;   Tallers formatius, una oferta de formació sobre temes útils per a la recerca històrica en col·laboració amb la Fundació Universitària del Bages; i les Notícies relacionades amb les nostres activitats.

Associació Memòria i Història de Manresa

Amb el suport de:

 
Buscar a tot memoria.cat

Espai educatiu del portal memoria.cat