Crèdits


Equip de treball de confecció del projecte

Joaquim Aloy, Jordi Griera-Cors, Fina Oliveras Riera, Conxita Parcerisas Estruch, Montserrat Ribas Sorinas i Teresa Torra Oliveres, de l’Associació Memòria i Història de Manresa


Procedència de les cartes

Domènec Guimerà Mariné


Transcripció de la totalitat de les cartes i autor de la “Guia de lectura”

Domènec Guimerà Mariné


Selecció dels fragments i de les imatges de les cartes per al web

Fina Oliveras Riera


Maquetació del web

Jordi Griera-Cors


Disseny del web

Arnau Aloy i Olivé


Correcció

Teresa Torra Oliveres


Procedència dels documents de l’empresonament i del judici de Vicenç Prades

Arxiu Nacional de Catalunya i Govern Militar (Tribunal Militar Territorial Tercer).


Procedència de les fotografies

Familiars de Vicenç Prades i Lola Batlle

Josep Maria Vinyals


Agraïments

Domènec Guimerà Mariné (e.p.d) i Anna Manrique Persiva

Familiars de Vicenç Prades i Lola Batlle

Josep Maria Vinyals

 

Manresa, desembre del 2020

 

 

 

 

 

 

Buscar a tot memoria.cat