Guia de lectura de les cartes

Aquí trobareu una “GUIA DE LECTURA” que Domènec Guimerà va redactar sobre el contingut d’aquestes Cartes a Lola “en memòria dels vençuts que no van fer de la derrota un modus vivendi”, tal com escriu ell mateix a l’inici de la Guia.

Domènec Guimerà és la persona que va trobar i va comprar les cartes al mercat ambulant de Celrà un dissabte de febrer de l’any 2015.

Un cop llegides les cartes, a més de la seva transcripció, va fer una feina ingent d’ordenació per temes, de resum i d’interpretació personal del contingut, i que podeu trobar en aquesta guia, farcida, també, de notes de peu de pàgina, que ens adrecen a les diferents cartes referides a un mateix tema.

Si el lector vol aprofundir en un àmbit concret, la guia li pot ser útil a l’hora d’identificar totes les cartes on aquest apareix.

També té el valor d´haver retratat el món de la immediata postguerra a la presó de Manresa i les relacions humanes que hi van tenir lloc i que es desprèn a través de la lectura de les cartes.

La Guia està ordenada en tres apartats, amb els seus subapartats. Com que no hi inclou cap índex, l’hi hem afegit nosaltres per fer més àgil als lectors la recerca dels diversos temes que hi apareixen.

 

ÍNDEX

Llocs esmentats a les cartes   pàg. 1

Principals persones   pàg. 2

Índex   pàg.4

Presentació de la Guia de lectura   pàg. 5

1. LA PRESÓ DE PARTIT DE MANRESA   pàg. 6

LA PRESÓ PER DINTRE   pàg. 8

Les rutines   pàg. 10

Organigrama   pàg. 12

Censura i mitjans de comunicació alternatius   pàg. 20

Fugues   pàg. 24

Passar misèria   pàg. 25

COMPANYS   pàg. 28

FESTES I CELEBRACIONS   pàg. 36

LA PRESÓ ÍNTIMA DEL PRESONER   pàg. 40

2.LA GENT CORATJOSA

Juny del 1940   pàg. 44

Les cartes    pàg. 46

Vicenç   pàg. 47

Lola   pàg. 49

Vicenç   pàg. 56

Lola i Vicenç   pàg. 59

Lola: ocupar el lloc de protectora – proveïdora   pàg. 64

Vicenç i les noies   pàg. 71

3.HISTÒRIA D’ELLS DOS

Graella   pàg. 84

 

GUIA DE LECTURA DE LES “CARTES A LOLA”

Buscar a tot memoria.cat