Portal de memòria
i història de Manresa

Web de

Escriptor i intel·lectual manresà (1913-1974)

foren els ulls terriblement cansats de l’Amat-Piniella allò que més coses
em van saber dir del que havia significat l’infern nazi“. (Montserrat Roig)

El fragment censurat d’“El Casino dels Senyors”

Enguany l’editorial Ensiola ha reeditat la novel·la El Casino dels senyors, que Joaquim Amat-Piniella va publicar el 1956. La nova edició inclou un text que en el seu moment la censura franquista va prohibir. S’hi explica una visita d’un dels protagonistes de l’obra, el Sr. Taulats, a una prostituta de la Rambla barcelonina. El censor va considerar que aquell fragment atacava la moral catòlica, de manera que no es va poder publicar.

En aquest apartat recuperem el text prohibit -procedent del fons Joaquim Amat-Piniella de l’Arxiu Comarcal del Bages- i l’expedient de censura del llibre, procedent del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.

Transcripció

Reproducció del text que va ser suprimit per la censura franquista i que Joaquim Amat-Piniella va conservar entre la seva documentació personal. El text censurat va des del paràgraf que comença amb la frase “Abans de tots aquests incidents”, fins al que acaba amb la frase “Després mig nua, hagué de baixar uns quants trams d’escala per a recollir-la”. A l’actual edició, publicada per Ensiola, aquest text es troba a les pàgines 91 i 92 (Arxiu Comarcal del Bages. Fons Joaquim Amat-Piniella).

10/10/1956: sol·licitud presentada al Ministerio de Información y Turismo per l’editor Santiago Albertí per a la publicació de 1.700 exemplars del llibre El Casino dels Senyors. (Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares).

11/10/1956: document acreditatiu de l’arribada de la instància. El text del llibre passa al “lector”, la persona que tenia cura que no es publiqués res que contrariés els principis del règim franquista. (Archivo General de la Administración).

16/10/1956: informe de Manuel Sancho Millán, censor del llibre El Casino dels senyors, segons el qual a les pàgines 46 i 47 s’“atacava la moral”. Si el text se suprimia “no tenemos inconveniente en proponer su autoritzación”. Vegin que en una nota escrita a mà s’hi diu: “Efectuadas tachaduras. Conforme 17-1-57”. (Archivo General de la Administración).

16/1/1957. Nova instància de Santiago Alberti, que informa que ja s’han fet les supressions i ho acredita amb la presentació de noves galerades. (Archivo General de la Administración).

Còpia de la portada i la contraportada del llibre. (Archivo General de la Administración).

18/1/1957. Un cop comprovat que a les galerades s’ha eliminat el text censurat, l’obra és finalment autoritzada. (Archivo General de la Administración).

Març de 1957: document segons el qual s’ha efectuat al Ministerio el dipòsit d’alguns exemplars del llibre “El Casino dels Senyors”. (Archivo General de la Administración).

Buscar a tot memoria.cat

Joaquim Amat-Piniella