Portal de memòria
i història de Manresa

Web de

Escriptor i intel·lectual manresà (1913-1974)

foren els ulls terriblement cansats de l’Amat-Piniella allò que més coses
em van saber dir del que havia significat l’infern nazi“. (Montserrat Roig)

Donació de la maleta de Joaquim Amat-Piniella a la ciutat de Manresa

Durant la preparació de l’exposició “Joves i Republicans. La República a Manresa (1931-1936)”, un dels comissaris del muntatge, Joaquim Aloy, va entrar en contacte amb el fill de Joaquim Amat-Piniella, Marcel Amat, perquè s’hi poguessin mostrar alguns documents o fotografies de l’escriptor, ja que era un dels protagonistes destacats de la mostra.

En el transcurs d’una emotiva trobada a casa seva, a la Sénia, Marcel Amat no només li lliurà alguns papers per a l’exposició sinó també una maleta plena de documents literaris i personals del seu pare, amb la finalitat que la fes arribar a l’Arxiu de la ciutat, com a acte de donació a Manresa.

L’existència de la maleta ja era coneguda gràcies a David Serrano, estudiós de la literatura sobre els camps de concentració i autor d’una tesi doctoral sobre Joaquim Amat-Piniella i K.L. Reich. La maleta contenia diversos manuscrits, cartes, articles, originals d’obres inèdites, el text de K. L. Reich íntegre presentat a censura el 1946, un dossier amb textos de K. L. Reich censurats durant el franquisme, fotografies, retalls de premsa amb crítiques i entrevistes que va concedir, butlletins d’exdeportats als camps nazis, etc.

L’endemà de la trobada amb Marcel Amat, Joaquim Aloy diposità la maleta a l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa, que actualment porta el nom d’Arxiu Comarcal del Bages. La premsa local es féu ressò d’aquesta important donació a la ciutat.

Un dels textos originals que contenia la maleta és d’una rellevància extraordinària: es tracta de la primera introducció que Amat-Piniella va escriure per a K.L. Reich i que havia romàs inèdita fins aleshores.

El diari “Avui”, sota el títol “Surt a la llum la introducció autocensurada de K.L. Reich” en ressaltà la importància.

El juny de 2002 l’Ajuntament edità l’opuscle Catàleg del fons personal Joaquim Amat i Piniella, un inventari de la documentació que es trobava a la maleta.

Al seu torn, la revista manresana “El Pou de la Gallina” hi dedicà un reportatge titulat “Història d’una maleta. El fons personal de Joaquim Amat i Piniella“.

Buscar a tot memoria.cat

Joaquim Amat-Piniella