El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Processons i altres manifestacions religioses. Documents

 

Processons de Corpus

 

     

Programa dels actes de Corpus de l’any 1939, “año de la Victoria”. La processó “tendrá carácter de acción de gracias por la terminación de la guerra y Victoria de los Ejércitos Nacionales”. S’hi insisteix en el lema “Todos, todos a la Procesión!”. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

Juny del 1950: saluda de l’alcalde Joan Prat Pons al “Sr. Juez de 1ª Instancia e Instrucción” i al “Excmo. Sr. General Jefe de la Infantería Divisionaria de la 42 División de Montaña y Comandante Militar de la Plaza”, Luis Alonso de Orduña, al qual proposa que acompanyi el seguici de la processó tot portant un dels cordons del pendó principal del Corpus. Resposta del general, que lamenta no poder assistir-hi per motius de feina, però que delega la seva representació en el tinent coronel. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

2/06/1953: saluda de l’alcalde Joan Prat Pons al “Sr. Juez de 1ª Instancia e Instrucción” i al “Excmo. Sr. General Jefe de la Infantería Divisionaria de la 42 División de Montaña y Comandante Militar de la Plaza”, José Muñoz Valcárcel, al qual proposa que acompanyi el seguici de la processó tot portant un dels cordons del pendó principal de Corpus. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

3/06/1953: invitació de l’alcalde de Manresa al “Excmo. Sr. General Jefe de la Infantería Divisionaria de Montaña y Comandante Militar de esta Plaza” i resta d’oficials perquè participin en la processó del Corpus. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

5/06/1953: saluda del “General Jefe de la Infanteria Divisionaria de la 42 División de Montaña”, José Muñoz Valcárcel, a l’alcalde Joan Prat Pons, a qui agraeix la deferència perquè el batalló porti un dels cordons del pendó principal de la processó de Corpus. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

7/06/1955: L’alcalde Joan Prat Pons convida el “Teniente Coronel de la Guardia Civil” Eugenio Ocho Astrain, a la solemne processó de Corpus. El document també ha estat enviat al “Comandante Jefe del Batallón”, al comissari de Policia i al jutge municipal. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt

Processons de Festa Major

 

     

Agost de 1939: invitació de l’alcalde Domènec Prunés i d’Alfonso Durán Loyzaca, “Coronel Jefe de la División Legionaria Flechas Verdes” –que ha estat convidat a portar el pendó principal de la processó de la Festa Major-, a assistir a aquesta manifestació religiosa. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

Agost de 1940: invitació de l’alcalde Domènec Prunés i del governador civil de Barcelona, Wenceslao González Oliveros –que ha estat convidat a portar el pendó principal de la processó de la Festa Major-, a assistir a aquesta manifestació religiosa. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

Agost de 1940: ordre i distribució dels participants a la processó de la Festa Major. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

4/09/1940: carta de l’alcalde de Manresa al governador civil Wenceslao González Oliveros, en què li transmet l’acord de la corporació d’agrair-li el fet d’haver portat el pendó principal de la Festa Major. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

Agost de 1943: invitació de l’alcalde Josep Montardit i del capità general de la quarta regió militar, José Moscardó Ituarte –que ha estat convidat a portar el pendó principal de la processó de la Festa Major-, a assistir a aquesta manifestació religiosa. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

Agost de 1944: invitació de l’alcalde Josep Montardit i del president de la Diputació de Barcelona, Lluís Argemí de Martí –que ha estat convidat a portar el pendó principal de la processó de la Festa Major-, a assistir a aquesta manifestació religiosa. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

Agost de 1945: invitació de l’alcalde Joan Prat Pons i del capità general de la quarta regió militar –que ha estat convidat a portar el pendó principal de la processó de la Festa Major-, a assistir a aquesta manifestació religiosa. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

(Sense data): croquis de l’itinerari vell i nou de la processó de la Festa Major pels carrers de Manresa. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt