L’evolució urbana de la ciutat: la Manresa del segle XX a través de fotografies

Vista general de Manresa, fa algunes dècades. (Font: web Passeig per la Manresa del passat).
Vista general de Manresa, any 2021. (Fotografia: Rosa Lóbez).

Entre aquestes dues imatges ha passat pràcticament un segle. La transformació de  Manresa és fruit dels impulsos econòmics, polítics i socials que ha viscut. Les fotografies de la ciutat són testimonis d’aquesta evolució i ens ajuden a entendre-la.

Objectius de la recerca

 • Analitzar l’evolució del paisatge urbà de Manresa durant el segle XX.
 • Esbrinar quins esdeveniments històrics han influït en la transformació urbana de la ciutat.
 • Relacionar l’evolució demogràfica de Manresa amb l’evolució urbana de la ciutat.
 • Relacionar la ubicació de les funcions urbanes dels diferents espais de la Manresa actual amb les transformacions econòmiques, polítiques i socials.
 • Aprendre a obtenir informació de fotografies històriques.

Contingut

 • La cronologia per situar els grans períodes de la història de Catalunya durant el segle XX.
 • El context històric: les característiques socioeconòmiques i polítiques de la ciutat en cadascun d’aquests períodes.
 • L’evolució demogràfica de Manresa durant el segle XX.
 • El Pla urbanístic actual de la ciutat de Manresa i les funcions urbanes dels diferents espais.
 • Les causes que provoquen els principals canvis en el paisatge urbà.
 • La comparació d’imatges històriques de la ciutat amb imatges actuals.

Orientacions metodològiques

 • Elaborar una cronologia i situar el context general de l’evolució històrica de Catalunya durant el segle XX.
 • Fer una recerca bibliogràfica per conèixer la situació socioeconòmica i política de Manresa en cadascun dels períodes històrics indicats a la cronologia.
 • Formular uns objectius bàsics i, si cal, una hipòtesi de treball.
 • Analitzar les dades de l’evolució demogràfica de Manresa i relacionar-les amb l’evolució urbana de la ciutat.
 • Seleccionar imatges de la ciutat representatives de cada període a partir dels següents criteris:
   • La construcció o l’enderrocament d’edificis.
   • Els canvis importants en el Pla urbanístic de la ciutat.
   • La construcció d’infraestructures.
   • L’aparició de barris o grups d’habitatges nous.
 • Fer fotografies actuals dels indrets corresponents a les imatges seleccionades anteriorment. Comparar-les i destacar les diferències observades.
 • Relacionar els canvis observats en les fotografies amb el context històric, esbrinant les causes que els van provocar.
 • Redactar el treball. La redacció ha d’incloure els següents apartats: introducció, objectius (hipòtesi), metodologia, contingut, conclusions (validació hipòtesi), bibliografia i altres fonts consultades.

Fonts d’informació

Webs


Bibliografia bàsica

 • COMAS, Francesc ; REDÓ, Salvador. Manresa: la ciutat transformada. Manresa: Zenobita, 2006.
 • COMAS, Francesc. Manresa, una història per conèixer. Manresa: Parcir ; Zenobita, 2005.
 • Historia de la ciutat de Manresa (1900-1950). Manresa: Caixa de Manresa, 1991.
 • FERRER, Llorenç (coord.). Bages. 2 v. Manresa: Parcir, 1986. (Col·lecció Història de les Comarques de Catalunya).
 • ALOY, Joaquim ; SARDANS, Jordi. La República. Volum 1. Manresa: Parcir, 1990. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • ALOY, Joaquim ; SARDANS, Jordi. La República. Volum 2. Manresa: Parcir, 1990. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • ALOY, Joaquim ; GASOL, Pere ; SARDANS, Jordi. La Guerra Civil. Volum 1. Manresa: Parcir, 1992. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • ALOY, Joaquim; FONS, Ramon; GASOL, Pere. La Guerra Civil. Volum 2. Manresa: Parcir, 1993. (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).
 • RUBÍ, Maria Gemma ; ALOY, Joaquim. La Restauració. Volum 1. Manresa, Parcir, 1996 (Col·lecció Història Gràfica de Manresa).

Catàlegs i arxius en línia


Autor: Jaume Esquius Jofré

Maig, 2021


L’evolució urbana de la ciutat: la Manresa del segle XX a través de fotografies (pdf)