Portada

Aquest web mostra un munt de fotografies sobre les importants obres urbanístiques que es van portar a terme a Manresa a finals dels anys 60 i sobretot durant els anys 70, essent alcalde Ramon Soldevila Tomasa. Les fotografies també s’acompanyen de retalls de premsa i de documents inèdits sobre el seu procés de construcció.

En un primer bloc hi trobem una seixantena de fotografies de les rellevants obres de la plaça de la Reforma, d’obertura del carrer d’Alfons XII i La Plana i la seva connexió amb el carrer del Born. També alguns documents inèdits i de gran interès (plànols, projectes, informes, etc.) sobre aquestes obres, i el ressò que van tenir a la premsa manresana. Les obres es van inaugurar el 4 d’abril del 1970.

Un segon bloc comprèn prop de 200 fotografies de les també importants obres de pavimentació de l’eix central de la ciutat, la ctra. de Vic, la Muralla i la ctra. de Cardona, obres que es van iniciar a finals del 1969 i es van inaugurar per la Festa Major del 1970. També en aquest apartat hi podeu trobar documents i plànols de les obres i el corresponent recull de la premsa d’aquells anys,

Aquest web és fruit de la recerca documental i gràfica en els fons de l’Arxiu Comarcal del Bages i de l’Arxiu Municipal de Manresa i de la col·laboració de Jaume Quintana Tort que ha posat a la disposició d’aquest treball les fotografies fetes pel seu pare Antoni Quintana Torres. També agraïm el suport de l’equip humà dels dos arxius citats.

Associació Memòria i Història de Manresa