Plànols

Mostra d’alguns plànols de les obres. (Arxiu Municipal de Manresa).