Crèdits

Responsable del projecte: Associació Memòria i Història de Manresa

Coordinació: Joaquim Aloy

Redacció dels articles i dels peus de fotos: Xavier Prunés Feixas i Salvador Redó i Martí

Recerca de la documentació: Joaquim Aloy, Xavier Prunés i Salvador Redó

Digitalització: Mireia Arso i Salvador Redó 

Maquetació del web: Jordi Griera-Cors

Disseny del web: Arnau Aloy i Olivé

Autors de les fotografies: Antoni Quintana Torres i Enric Villaplana Vargas

Procedència de les imatges i documents: Jaume Quintana Tort, Arxiu Comarcal del Bages i Arxiu Municipal de Manresa

Aquest web ha comptat amb el suport de:

Manresa, març del 2020