Fotografies de les obres de pavimentació de la ctra. de Vic, la Muralla i la ctra. de Cardona