Bibliografia

OBRES CITADES (PUBLICADES I INÈDITES)

BERTRAN, Manuel. Retorn a les petjades d’ara fa seixanta anys (memòries inèdites), Barcelona, 23 d’agost del 2002, Document original del fons de la família Bertran. Per part de l’Associació Memòria i Història de Manresa: Reproducció en facsímil. Transcripció arranjada. Fragments destacats.

CABANA, Francesc. Fàbriques i empresaris. Els protagonistes de la revolució Industrial a Catalunya. Vol. I – Metal·lúrgics i químics i Vol. III – Llana, seda, gènere de punt, lli, jute i acabats, Diputació de Barcelona, 2001.

COMAS, Francesc i Associació Cultural el Galliner. Teatres i cinemes de Manresa, Ajuntament de Manresa, Manresa, 2021.

DDAA. “Bertran Raurell, Antoni” a “Personalitats” del web La República a Manresa en un clic (1931-1936), Associació Memòria i Història de Manresa, Manresa, 2006-2022.

DDAA. “Teatre Kursaal de Manresa” a Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya, Generalitat de Catalunya.

FRONTERA, Genís. Diari d’un emboscat de la lleva del Biberó (1938-1939). Una força enmig de la República, Associació Memòria i Història de Manresa, Manresa, desembre del 2020.

GÓMEZ, Miguel. Teixint la història en roig i negre. Història de l’anarquisme a l’Alt Llobregat i el Cardener, Edicions del Centre d’Estudis Josep Ester Borràs (CEJEB), Berga, 2019.

GRAU, Enric. Memòries inèdites incloses al fons de Pedro Flores a partir del 1980, Manresa, Arxiu Comarcal del Bages. Aquest document va ser la font principal de la seva posterior obra Recorrido por mi vida, Marsella, 1985.

LÓPEZ-ESTEVE, Manel i FONTANA, Josep (dir.). Els Fets d’Octubre del 1934 a Catalunya: més enllà de l’acció governamental, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2012.

MARTÍNEZ DE SAS, M. Teresa i PAGÈS BLANCH, Pelai (coord.), Diccionari biogràfic del moviment obrer dels Països Catalans, Edicions Universitat de Barcelona – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, desembre del 2020.

SOLER-BECERRO, Raimon. Història de Vilafranca del Penedès, Edicions i Propostes culturals Andana, Vilafranca del Penedès, 2008.

VERGÉ OLLER, Joan. 40 homes i un campionat, Tipografia Artística de Vall-Creus-Vergé, Manresa, març del 1936.

 

ENTREVISTES CITADES

Entrevista en vídeo a Hipòlit Bertran Gallart (Manresa, 1925), enregistrada l’11 d’agost del 2021 a la casa Matamala de Manresa. A càrrec de Joaquim Aloy, Genís Frontera i en companyia d’Albert Bertran, fill de l’Hipolit, Associació Memòria i Història de Manresa.

Entrevista escrita a Hipòlit Bertran Gallart (Manresa, 1925), publicada el 6 d’octubre del 2022 a “La Vanguardia”, a la secció “La contra”, a càrrec de Víctor-M. Amela.

 

OBRES PERIÒDIQUES CITADES (DIARIS I REVISTES)

Ahora (Madrid, 1930-1939)

El Dia. Diari d’esquerra republicana / Diari republicà d’esquerra (Manresa, 1929-1938)

Mundo Gráfico (època republicana, Madrid, 1931-1938)

Solidaridad Obrera. Órgano de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña (sisena època, Barcelona, 1930-1939)

 

 

OBRES DE SUPORT

DDAA. La República a Manresa en un clic (1931-1936), Associació Memòria i Història de Manresa, Manresa, publicada el 2006 i actualitzada el 2010 i el 2022.

ALOY, Joaquim i GASOL, Pere. Joves i republicans. La República a Manresa (1931-1936), Manresa, publicada el març del 2002 i renovada el març del 2010.

DDAA. Els morts de la Guerra Civil a Manresa (1936-1939), publicada el juliol del 2006.

ALOY, Joaquim i GASOL, Pere. Els bombardeigs franquistes a Manresa (1938-1939), publicada el desembre del 2005 i renovada el desembre del 2008.

ALOY, Joaquim i SARDANS, Jordi. La República (1931-1936). Història Gràfica de Manresa. (Vols. I i II), Parcir Edicions Selectes, Manresa, 1990 i 1991.

ALOY, Joaquim, GASOL, Pere i SARDANS, Jordi. La Guerra Civil (1936-1939). Història Gràfica de Manresa. (Vol. I), Parcir Edicions Selectes, Manresa, 1992.

ALOY, Joaquim, FONS, Ramon i GASOL, Pere. La Guerra Civil (1936-1939). Història Gràfica de Manresa. (Vol. II).Parcir Edicions Selectes, Manresa, 1993.

 

ARXIUS CONSULTATS

Arxiu Comarcal del Bages

Col·lecció de la família Bertran

 

Buscar a tot memoria.cat