Crèdits

Continguts: Genís Frontera Vila

Idea i direcció del projecte: Associació Memòria i Història de Manresa

Procedència dels fons: Col·lecció de la família Bertran i Arxiu Comarcal del Bages

Recerca: Genís Frontera Vila i Joaquim Aloy

Digitalització de les memòries de Manuel Bertran Gallart: Mireia Arso Busquets

Transcripció i arranjament de les memòries de Manuel Bertran Gallart: Marta Torra i Oliveres

Entrevista a Hipòlit Bertran Gallart: Joaquim Aloy i Genís Frontera

Enregistrament de l’entrevista a Hipòlit Bertran Gallart: Xavier Gil

Muntatge dels vídeos destacats de l’entrevista a Hipòlit Bertran Gallart: Àngel López Tormes

Maquetació del web: Jordi Griera-Cors

Disseny: Arnau Aloy Olivé

Agraïments: Hipòlit Bertran Gallart, Albert Bertran Romero, Kursaal-Espai d’arts escèniques i Billar Club Manresa.

Amb el suport de:

Manresa, gener del 2023

Buscar a tot memoria.cat