Grup Femení d’ERC

A partir del 9 de desembre de 1931, en què la Segona República va incloure el sufragi universal en la seva Constitució, els partits polítics van començar a crear els seus grups femenins.

El 18 de desembre de 1932 ERC convoca a Manresa una reunió preparatòria per a la creació del Grup Femení. Es debat si es fa un grup autònom dins d’ERC o si s’ingressa directament al partit formant part del Comitè Polític i la Junta Directiva. S’acorda la segona opció i es crea una ponència preparatòria formada per Mercè Azuara, Laieta Canadell, Antònia Puig, Teresina Codorniu, vídua de Josep Sallés (Ramona Soldevila), Maria Casajuana, Anita Espelt, Dolors Arderiu, Antonieta Feliu i Dolors Palacin. (1)

El 7 de gener de 1933 es constitueix oficialment el Grup Femení en un acte públic que desbordà totes les previsions. Hi van parlar el diputat Joan Selves i Carner, el tinent d’alcalde Ramon Sanz Ibars, les militants de fora de Manresa Teresa Gibert i Maria Colubret i el conseller de Cultura de la Generalitat, Ventura i Gassol. Va ser un gran èxit. Colubret va dir que el grup manresà seria “l’espill on es miraran les dones d’Esquerra” i Ventura i Gassol va manifestar que “el grup femení d’ERC de Manresa era el més nombrós, el més entusiasta i amb més bona voluntat que hagués vist en terres catalanes”. (2)

Just constituït el Grup Femení de Manresa, les dones d’ERC es van posar a treballar per crear grups femenins a tots els pobles de la comarca i, si podia ser, de comarques veïnes. Aquest va ser el moment més àlgid de l’activitat política d’Antonieta Feliu, assumint responsabilitats dins i fora del partit, escrivint a la premsa, participant com a oradora en la majoria d’actes i mítings sobretot els primers anys de la República.

Actes celebrats a Manresa i comarca amb participació del Grup Femení d’ERC


Afiliades i simpatitzants del Grup Femení d’ERC de Manresa


(1) Diari El Dia, 19 de desembre de 1932
(2) Diari El Dia, 13 de gener de 1933