Crèdits

Autora: Conxita Parcerisas Estruch
Maquetació del web: Conxita Parcerisas Estruch
Disseny del web: Arnau Aloy. Capçalera: Marc Prat
Correcció: Marta Torra Oliveres

Procedència de les fotografies:
Col·lecció de Mercè i M. Àngels Feliu Agües.
Foto del Grup Femení d’ERC: Col·lecció de la família Dalmau-Marcet

Entrevistes:
A M. Àngels Feliu Agües, M. Àngels Tarrats Feliu i Eva Tarrats Feliu (Barcelona, 8 d’octubre del 2019)
A Maria Casajuana Oncins (Manresa, 17 de març del 2006)

Agraïments: M. Àngels Feliu Agües, M. Àngels Tarrats Feliu, Eva Tarrats Feliu, Roser Vilalta Armengol, Lluís Calderer Cortasa, Joaquim Aloy, Xavier Gassó Laborda, Ariadna Torres Giménez, Arxiu Comarcal del Bages,  Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya.

Manresa, novembre del 2020