El salvament de la Seu

Francesc Marcet, alcalde Manresa, després de l’enderrocament de diverses esglésies de la ciutat i l’imminent perill que la Seu fos la propera de caure, va publicar, l’1 d’octubre de 1936, una carta oberta a la ciutat oposant-s’hi i demanant el suport de les entitats per salvar el valuós patrimoni que representa. (1)

Antonieta Feliu, com a presidenta de la Comissió de Cultura d’ERC, és de les primeres persones que dona suport a la carta de Francesc Marcet i defensa obertament el salvament de la Seu.

Veure els documents sobre el salvament de la Seu a El salvament de la Seu de Manresa, l’any 1936.

En el sumari judicial militar fruit del consell de guerra a què va ser sotmesa, diverses persones de dretes de Manresa i de fora de Manresa exposen que, tot i que no estan d’acord amb la seves idees, reconeixen la seva actitud decidida pel salvament de la Seu fins i tot amb perill de la seva integritat física.

Transcripció d’alguns dels escrits aportats per a la commutació de pena quan l’Antonieta ja estava complint condemna a la presó de dones de les Corts de Barcelona. (2)

Los primeros meses del periodo rojo, cuando las hordas, sin freno, intentaban volar con dinamita la Seo de Manresa (catedral gótica del siglo XIII), exponiendo su vida, valientemente, fue la primera persona en levantar la voz y dar la cara saliendo en su defensa; escribió un artículo en los periódicos de la localidad, en el cual se empezaba una campaña para que no se destruyera, y gracias a ésta la hermosa catedral se salvó”. Francisco Carulla Ribera (escultor) 24/09/1940


“…gracias a su enérgica actuación durante el periodo rojo separatista, se salvó del derrumbamiento la parroquia de Santa María de la Seo de Manresa”.
Juan B. Fábregas (rector del santuari de Joncadella) 27/01/1941


“…sé que en el sentido de ser una joya artística, influyó muy notablemente que no fuera arrasada la Seo de Manresa”.
Ramon Serinanell (Hermandad ex-cautivos caballeros de España) 25/01/1941


“…puedo asegurar que gracias a su enérgica actuación, con peligro incluso de su vida, pudo evitar que se derrumbase la parroquia de Santa María de la Seo de Manresa por la horda marxista”.
Sor Núria del Buen Pastor (convent de Torredembarra). Aquesta monja havia estat amagada a casa de l’Antonieta Feliu. 07/04/1941


Maria Casajuana
explicava que “la Seu de Manresa la van salvar el Francesc Marcet i l’Antonieta Feliu. Ja hi encenien el foc i ningú deia res. Van ser les primeres veus i després van anar sortint les entitats” (3)

 

(1) Vegeu el web www.memoria.cat/laseu/
(2) Sumari judicial militar (Tribunal Militar Territorial Tercer – Barcelona)
(3) Entrevista de Conxita Parcerisas a Maria Casajuana el 17 de març del 2006.

Documents originals que inclou el Sumari Judicial Militar del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona

 

Carta oberta al president del Comitè Antifeixista de Manresa recolzant l’alcalde Marcet en la seva oposició a l’enderrocament de la Seu. Diari El Dia, 05/10/1936.