Portal de memòria
i història de Manresa

Regidor republicà empresonat pel franquisme.
Les seves cartes d’exili.

Crèdits

Continguts: Jordi Pons Pujol

Idea i direcció del projecte: Associació Memòria i Història de Manresa

Procedència dels fons: col·lecció de la família Álvarez Baltiérrez

Recerca: Jordi Pons, Conxita Parcerisas i Joaquim Aloy

Digitalització de les cartes, documents i fotografies: Mireia Arso Busquets

Transcripció de l’epistolari entre Josep Mª Álvarez i  Maria Baltiérrez: Fina Oliveras Riera

Entrevista a Loreto i Marina Álvarez Baltiérrez: Joaquim Aloy i Jordi Pons

Enregistrament de l’entrevista: Joan Griera Barroso

Muntatge dels vídeos destacats de l’entrevista: Àngel López Tormes

Maquetació del web: Jordi Griera-Cors

Disseny: Arnau Aloy Olivé    Capçalera: Carla Méndez

Agraïments: Loreto i Marina Álvarez Baltiérrez

Manresa, març del 2023

Buscar a tot memoria.cat

Josep Maria Álvarez Miguel (1905-1986)