Anàlisi de les dades

El catàleg numera 1.095 noms, però en realitat hi ha transcrits 1.099 alumnes ja que, tal com hem dit abans, hi apareixen quatre alumnes que no estan numerats.

Del total de 1.099 alumnes, 332 són dones i 767 són homes, la qual cosa representa el 30,20% i el 69,8% respectivament.

 

Nombre d’alumnes per promocions

Podem veure, seguidament, el nombre d’alumnes en funció de l’any en què  van entrar a l’Institut:

CURS ESCOLAR NOMBRE D’ALUMNES
1927-28 83
1928-29 28
1929-30 44
1930-31 41
1931-32 38
1932-33 63
1933-34 88
1934-35 78
1935-36 78
1936-37 68
1937-38 41
1938-39 35
1939-40 48
1940-41 34
1941-42 44
1942-43 42
1943-44 46
1944-45 41
1945-46 52
1946-47 43
1947-48 34
1948-49 9
1949-50 5
1950-51 5
No hi consta l’any 11
TOTAL 1099

 

Aquesta disparitat de xifres demostra que el recull de noms no és exhaustiu ni documentat i sobretot crida l’atenció el poc nombre d’alumnes de les tres últimes promocions.

 

Estudis i professions

Analitzada la informació sobre  l’alumnat que l’any 1953 encara està estudiant podem resumir-la en la següent taula:

ESTUDIS HOMES DONES TOTAL
Sense especificar 20 15 35
Arquitectura 3 3
Batxillerat 2 2 4
Ciències Exactes 1 1
Ciències Químiques 6 6
Llevadora 1 1
Comerç 1 1
Companyia de Jesús 1 1
Dret 18 1 19
Nàutica 2 2
Mines 2 2
Farmàcia 1 2 3
Filosofia i Lletres 2 2
Enginyeria 5 5
Medicina 27 1 28
Peritatge 6 6
Practicant 1 1
Veterinària 1 1
TOTALS 98 23 121

 

Aquestes dades ens permeten destacar, a banda dels sense especificar (35), el nombre important d’estudiants que estudien Dret (19) i Medicina (28), tot i constatar el baix nombre de dones que estudien aquestes carreres.


 

Respecte d’ aquells estudiants que com a professió consten com a llicenciats trobem la següent informació:

LLICENCIATS EN HOMES DONES TOTAL
Filosofia i Lletres 7 3 10
Llengües clàssiques 1 1
Ciències econòmiques 1 1
Ciències Naturals 3 1 4
Ciències Químiques 10 10
Dret 1 1 2
TOTALS 22 6 28

 

Les dades ens mostren que les dues llicenciatures que destaquen més són Filosofia i Lletres i Ciències Químiques. L’altre aspecte a destacar és, també, el baix nombre de dones llicenciades.


 

Analitzades les professions de l’exalumnat, les podem resumir en el següent esquema:

PROFESSIÓ HOMES DONES TOTAL
Actrius, locutores de ràdio, professora de declamació 4 4
Administratius, comptables, escrivents, intendent/a mercantil 7 1 8
Advocats, advocades 22 2 24
Agents de borsa, comercials, agents d’assegurances 6 6
Aparelladors, delineants 5 5
Arquitectes 2 2
Auxiliar Administració de Justícia, Secretària judicial i d’administració 3 1 4
Cap de la policia municipal, cap de secció fàbrica 2 2
Capità d’infanteria, oficial d’armada, capità d’enginyers 3 3
Catedràtics d’institut, professor adjunt d’universitat, professorat d’institut 5 2 7
Llevadores,  infermera 7 7
Comerciants 34 1 35
Dependents de farmàcia 2 2
Directors d’empresa, gerent, propietaris 6 6
Empleats/des, operaris 14 3 17
Enginyers, químics 15 15
Farmacèutics/ques 14 7 21
Ferroviari, pilot de la marina mercant, xofer, transportista, viatjant 5 5
Grangers, forners/es 3 1 4
Industrials 41 41
Joier/a 1 1 2
Jutge 1 1
Matalasser, pintors 4 4
Mecànics, mines metàl·liques 9 9
Mestres 13 22 35
Metges, metgesses 44 2 46
Modistes, sastre 1 2 3
Oficinistes 32 12 44
Paleta, contractista d’obres 2 2
Periodista 1 1
Perits 32 32
Practicants/es 12 15 27
Programador de pel·lícules 1 1
Radiotelegrafista, tècnic de ràdio, telefonistes i telegrafistes, tipògraf 9 2 11
Religiosos, religioses, seminaristes 6 3 9
Veterinaris 5 5

 

Si observem el nombre d’estudiants que es dediquen a les diferents professions, veiem que, en primer lloc hi ha els metges i metgesses (46), després els oficinistes (44), seguit dels industrials (41), en quart lloc comerciants i mestres (35), després venen els perits (32), seguit dels practicants (27) i per acabar tenim advocats i advocades (24), farmacèutics i farmacèutiques (21), empleats i operaris (17) i enginyers i químics (15).

De totes maneres, si comparem homes i dones observem que no hi ha cap dona que sigui industrial, ni cap enginyera o química ni tampoc cap dona perit. Dels 46 metges només dues són dones; dels 24 advocats també només dues són dones; dels comerciants només una és dona, i dels 17 empleats i operaris, tres són dones.

El nombre de dones augmenta, en canvi,  a les professions de practicants, de les quals 15 sobre 27 són dones, també farmacèutiques que n’hi ha 7 sobre 21, oficinistes, amb 12 dones sobre un total de 44 i finalment 22 mestres sobre un total de 35.

Per tant les dones treballen, preferentment, com a llevadores, farmacèutiques, practicants, mestres i oficinistes.

 

Població

Pel que fa a la població (d’aquells ex-alumnes que consta) on viuen l’any 1953, trobem les dades següents:

 

POBLACIÓ NOMBRE D’ALUMNES
Manresa 503
Resta de la comarca del Bages 93
Barcelona ciutat 108
Resta de Catalunya 83
Espanya 25
Amèrica Llatina 15
Europa 6

 

De la comarca del Bages hem de destacar Sant Vicenç de Castellet amb 20 exalumnes i Súria, amb 16.

Pel que fa a la resta d’Espanya destaquem Madrid amb 7 exalumnes.

Els exalumnes que viuen a Amèrica Llatina ho fan a Veneçuela (4), Argentina (2), Xile (2), Mèxic (4), Brasil, Costa Rica i Cuba.

I per últim a Europa, 3 viuen a França i la resta a Andorra, Londres i  Roma.

 

Defuncions

Pel que fa a les defuncions, l’any 1953 havien mort 40 exalumnes: 7 dones i 33 homes.

Quatre persones havien mort al front de guerra (vegeu Els morts de la Guerra Civil a Manresa):

Ballester Barba, Alfons Mª. Alferes. Va morir a Castelló el 7 de juliol de 1938.

Esteller Obiols, Enric. Desaparegut al front de guerra. Manicomi d’Osca.

Figuerola Pelfort, Joan. Escrivent. Mort al front de guerra.

March Salas, Josep Mª. Estudiant. 19 anys. Desaparegut al front de l’Ebre el 4 d’octubre de 1938.

 


 

Tres persones van ser assassinades a la rereguarda republicana:

Berneda Planell, Josep. Estudiant. 21 anys. Membre d’Acció Popular Catalana (CEDA). 22 de juliol de 1936, desaparegut el 6 de setembre de 1936, després d’haver estat amagat a Torroella de Baix, i a casa de la família Rossinyol. Detingut a casa seva juntament amb el seu pare, el qual fou alliberat pel Comitè.

Cots Riu, Antoni. Escrivent. 20 anys. Mort el 17 d’agost de 1938 a Navès.

Serra Canals, Marcel. Estudiant. 18 anys. Fejocista. Fou mobilitzat el març de 1938 i destinat al front de l’Ebre on fou ferit. Donat d’alta , fou destinat a Manresa com a soldat de sanitat militar. Durant la retirada fou detingut a l’hospital de Banyoles, i l’ametrallaren a Vilasacra la nit del 6/7 de febrer de 1939 a l’Alt Empordà.

 

Estudiants cridats a la Lleva del Biberó

Els estudiants que es van incorporar a l’exèrcit amb la “lleva del biberó”  (vegeu també  Bagencs de la “Lleva del Biberó”) i dels quals en tenim constància van ser:

Andreu Usón, Daniel 1934-35

Badal Puig, Josep 1932-33

Canongia Duran, Josep M. 1933-34

Herms Mateo, Josep 1932-33

Rafat Selga, Joan 1931-32

Riera Vall, Josep 1931-32

Ros Oliveras, Joan 1931-32

Servet Martí, Àngel 1932-33

Sobrerroca Camps, Pere 1932-33

 

Deportats als camps nazis

Hi ha dos alumnes que van ser deportats a Mauthausen (vegeu Manresans deportats als camps nazis) i que sortosament van poder sobreviure:

Joaquim Amat-Piniella. Nascut el 22 de novembre de 1913. Va entrar a Mauthausen el 27 de gener de 1941. Fou alliberat el 6 de maig de 1945 a Ebensee. Autor de K.L Reich, la novel·la de referència dels catalans als camps nazis. Va morir a Barcelona el 3 d’agost de 1974.

Josep Bailina Sivila, de Santpedor. Realitzà una relació molt àmplia dels espanyols deportats a Mauthausen, on va poder salvar moltes vides.

 

Mestres de la República

Consultat el web de Els mestres de la República a Manresa trobem aquests noms:

Maria Bonheví Milà

Ramon Espelt Miserachs

Emili Boix Rovira

Ricard Morera Tardà.

Josepa Asenjo Tort

Rafael Vidal Claveria

 

Persones que pateixen la repressió franquista

Consultats els  webs Cens de manresans privats de llibertat i Cens de depurats pel franquisme a l’Ajuntament de Manresa, observem que els alumnes  que van patir repressió en els primers anys del franquisme són:

ALABERN PLAYÀ, Joan Camp de concentració de Deusto (Bilbao)
ALIER GIRÓ,  Ramon Camp de concentració de Ronda (Màlaga)
AMAT- PINIELLA, Joaquim Camp d’extermini de Mauthausen (Àustria)
AMAT SALLÉS, Josep M. Camp de concentració
ASENJO TORT, Josepa Empresonada a la presó de Manresa. Jutjada i absolta
BAILINA SIVILA, Josep Camp d’extermini de Mauthausen (Àustria)
CLARA VIÑALS, Joan Empresonat a les presons de Sòria i de Manresa
COSTA VILARÓ, Francesc Empresonat a la presó de Manresa
MENÉNDEZ -ARANGO TOST, Pedro Manuel Depurat
MORERA CORNET, Jaume Camp de concentració de La Aurora (Màlaga)
MORROS ALTÉS, Isidre Depurat
MOYA QUINTANA, Alejandro Empresonat a la presó de Manresa
SERVET MARTÍ, Àngel Camp de concentració de Cervera
SOBRERROCA CAMPS, Pere Camp de concentració de Cervera i empresonat a la presó de  Lleida
TORRENTALLÉ BERTRAN, Eduard Camp de concentració d’Aranda de Duero
TRAPÉ CORNET, Josep Camp de concentració de Santander
VILA JOVÉ, Fructuós Camp de concentració de Santander

 

Treballadors de l’Ajuntament

Van ser treballadors de l’Ajuntament durant la República i la Guerra:

AMAT-PINIELLA, Joaquim Secretari particular alcalde Francesc Marcet. Cap secció Serveis Fiscals
AROCAS PEY, Joan Metge
ASENJO TORT, Josepa Mestra
BADAL PUIG, Josep Metge
BALAGUER GOLOBART, Joan Escola Arts i Oficis.
BOIX ROVIRA, Emili Mestre
CALAFELL VICENTE, Dolors Mestra
CLARA VIÑALS, Joan Oficinista
CLAVERIA SALLÉS DE MORROS, Josepa Mecanógrafa
HERMS MATEU, Jaume Metge
LLATJÓS PLANAS, Ramon Metge
MATARÓ FERRER, Maria Antònia
MESTRE MIRET, Josep Maria Farmacèutic
MORROS ALTÈS, Isidre Oficinista
PUIG GALLIFA, Josep Maria Metge
RAFAT SELGA, Francesc Metge
SANMIQUEL FORTUNY, Ramon Odontòleg
SELGA UBACH, Simeó Metge
Buscar a tot memoria.cat