La correspondència entre el Govern Civil i l’Ajuntament de Manresa

11/6/1958: resposta de l’Ajuntament de Manresa a una circular del Govern Civil, de la qual no es conserva l’original, en relació al tema del Valle de los Caídos. L’alcalde, Joan Prat Pons, només es refereix a les persones assassinades “por las hordas marxistas” a la rereguarda republicana i afirma que no es va fer cap enterrament col·lectiu. No esmenta l’existència de la fossa militar del cementiri de la ciutat, on s’hi van enterrar nombrosos soldats republicans. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

12-14/11/1958: carta del Govern Civil a l’alcalde de Manresa on li adjunta la circular del Ministre de la Governació, datada el 31 d’octubre. Se li prega que demani urgentment a tots els alcaldes del seu partit judicial informació sobre els enterraments del temps de la Guerra Civil, en base als 4 punts del qüestionari. Al costat, la carta de l’alcalde de Manresa als alcaldes bagencs. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

Registre d’entrada a l’Ajuntament de Manresa de la carta i les circulars del Govern Civil. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

17/11/1958 “Nota urgente” de l’Ajuntament de Manresa, que es divulga “por la Prensa y Radio locales”,  mitjançant la qual es demana als familiars dels morts “en nuestra Cruzada, cualquiera que fuese el campo en que combatieron” que desitgin traslladar-ne les restes òssies al Valle de los Caídos, que ho notifiquin a l’Ajuntament. Com es pot llegir a la documentació, no ho va fer cap familiar. La resposta a l’apartat “B”, que parla de “unos 309, aproximadamente”, es podria referir al número de soldats republicans enterrats a la fossa militar del cementiri de Manresa.
Vegi’s la nota manuscrita amb el títol de “Nota urgentísima”, fruit de la necessitat d’atendre ràpidament les peticions del Govern Civil. La paraula “urgentísima” en el text mecanografiat seria canviada per “urgente”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

22/11/1968: la primera tramesa de l’alcalde de Manresa al Govern Civil de les respostes dels ajuntaments. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

26/11/1958: telegrama del governador civil a l’alcalde de Manresa en què li demana que s’apressi a enviar les respostes dels ajuntaments que falten. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

6/12/1958:  tramesa de l’alcalde de Manresa al Govern Civil de la resta de respostes dels ajuntaments. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

4/11-6/12/1958: el Govern Civil demana que s’identifiquin les restes de Fernando Cerro Mayo per al seu trasllat al Valle de los Caídos. Compten amb la conformitat de la família. Tanmateix, l’Ajuntament respon que no tenen cap informació que fos enterrat a Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

26/11-3/12/1958: el Govern Civil demana que s’identifiquin les restes de Sebastián Martínez Ruiz per al seu trasllat al Valle de los Caídos. Compten amb la conformitat de la família. Tanmateix, l’Ajuntament respon que no tenen cap informació que fos enterrat a Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

15/12/1958: el Govern Civil demana que s’identifiquin les restes de Félix González Garcia per al seu trasllat al Valle de los Caídos. Compten amb la conformitat de la família. No ha quedat constància de quina va ser la resposta de l’Ajuntament. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

17/12/1958: comunicat de l’Ajuntament de Manresa conforme el soldat Andrés González García, que està enterrat a la “Fosa Militar de la época roja”, no pot ser exhumat “por el hecho de ser enterrado en una fosa en la que se inhumaron muchos cadáveres”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

31/1/1959: el Govern Civil demana que s’identifiquin les restes d’Antonio Castro Somoza per al seu trasllat al Valle de los Caídos. Compten amb la conformitat de la família. Tanmateix, l’Ajuntament respon que no tenen cap informació que fos enterrat a Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

Buscar a tot memoria.cat