Circulars franquistes

Circular del Govern Civil de Barcelona publicada al Butlletí Oficial de la Província el 7/6/1958. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

12-14/11/1958: carta del Govern Civil a l’alcalde de Manresa on li adjunta la circular del ministre de la Governació, datada el 31 d’octubre. Se li prega que demani urgentment a tots els alcaldes del seu partit judicial informació sobre els enterraments del temps de la Guerra Civil, en base als 4 punts del qüestionari. Al costat, la carta de l’alcalde de Manresa als alcaldes bagencs. (Arxiu Comarcal del Bages).

Buscar a tot memoria.cat