Crèdits

Recerca i textos: Joaquim Aloy

Procedència de la documentació: Arxiu Comarcal del Bages i Arxiu Municipal de Manresa

Maquetació del web: Jordi Griera-Cors

Disseny: Arnau Aloy Olivé   Capçalera: Carla Méndez

Manresa, desembre del 2023

Buscar a tot memoria.cat