Carta de Manuel Companys a Jaume Creus (12/11/1945)

Transcripció:

La Bastide, 12 novembre 1945

Estimat amic:

Degudament emplenada vos retorno la Fitxa Política, que he trobat en vostra lletra 9 del corrent.

El càrrec d’Administrador de La Humanitat no hi consta, car entenc que essent dit diari d’una Empresa (Editorial Llibertat S.A.), no dec posar-ho en una fitxa del Partit.

Com sabeu, el diumenge no hi ha mitjans de transport i, per tant, no vindré a la reunió

Amb tot l’afecte vos saluda, vostre i per Catalunya.

 

Manuel Companys

 

Buscar a tot memoria.cat