Carta de Manuel Companys a Jaume Creus (18/7/1948)

Transcripció:

Barcelona, 18 de Juliol de 1948

Sr. Jaume Creus

Saint-Girons

 

Benvolgut amic:

Bé de salut, lluitant amb les inclemències del temps i procurant reafer la vida, he passat de dia en dia pensant escriure-vos.

Vaig assabentarme, encar que amb retart, de la desgràcia del nostre bon amic Mestres, al perdrer la seva muller, i vaig envia-li una lletra de condol que suposo haurà rebut. Ja em fareu la mercè de saludar-lo.

Com que vos teniu relacions a Marsella, m’interessaria que de servos possible i no vos ocasionés massa molèstia, em donguéssiu informes sobre la situació i moralitat de

 

Pierre de Douvray

Ingénier Civil

Homme de Lettres

Rue de la Paix 68, R. de D.

Marsella

 

Un parent meu tenia plantejat un negoci amb ell i inclús va ferli un avançament i voldria saber de qui es tracta.

Cada dia arribant nous amics, ara s’espera en Barrera[1] i fill. ¿I vós què penseu fer?

Ja sabeu podeu manar-me en lo que vos interessi; recorts de ma muller i filla, amb tot l’afecte del vostre amic

Manuel Companys

Musas 2, esq. Alegria

CollBlanc

Hospitalet (Barcelona)

 

 

(Font: Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà)

 

[1] Segurament es refereix a Heribet Barrera, però va tornar a Catalunya fins l’any 1952.

Buscar a tot memoria.cat