Crèdits

Procedència dels documents: Archivo General Militar de Ávila, facilitats l’any 2004

Recerca i continguts: Joaquim Aloy

Maquetació: Oriol Perramon

Disseny: Arnau Aloy i Olivé

Manresa, 2 de juny de 2015
Associació Memòria i Història de Manresa