16/2/1937. Informe elaborat pel Cap de la Divisió Carles Marx, Josep del Barrio, sobre la situació militar al Front d’Aragó, que el conseller Joan Comorera tramet al president Companys.