12/5/1937: tramesa d’un informe confidencial del ministeri de la Guerra a Lluís Companys, sobre el coneixement que l’exèrcit franquista té de diverses activitats de l’exèrcit republicà

L’informe assenyala, entre d’altres coses, la necessitat de bombardejar objectius militars a Barcelona i Reus. (Archivo General Militar de Ávila).