21/1/1937: carta de Largo Caballero, ministre de la Guerra, a Lluís Companys en què li demana la seva opinió sobre un replantejament de l’estratègia de l’exèrcit republicà que el govern central proposa per al front d’Aragó.

L’escrit expressa la preocupació del govern central davant la ineficàcia del front d’Aragó i proposa reorganitzar l’exèrcit en brigades i unificar tant el comandament de les forces que hi operen com tots els plans d’actuació. Segons Largo Caballero, “Regenerada de esta suerte la moral, la disciplina y la unidad de mando en los distintos frentes que la España leal sostiene con el fascio, el vencimiento de éste en toda la península, pero especialmente en el Frente de Aragón sería total en brevísimo plazo”. (Archivo General Militar de Ávila).