Portal de memòria
i història de Manresa

Els anys seixanta a Manresa (1959-73): una dècada prodigiosa?: proposta de recerca

124.manresa

La plaça Sant Domènec  plena d’anuncis lluminosos, la Muralla (en aquell temps Avenida del Caudillo) aixecada per les obres, els automòbils circulant per la ciutat… Aquesta imatge vol ser el reflex d’un període de la història de Manresa: els anys seixanta.

Va ser un moment de canvis socials molt profunds. L’economia va prosperar i la ciutat i els ciutadans ho van notar en les grans obres públiques que es van realitzar. També ho van notar en les seves vides que, en general, van millorar amb un important increment del consum familiar. Els llums de neó a les places principals i els sis-cents ho simbolitzen.

Objectius de la recerca

 • Analitzar les causes de l’anomenat “miracle econòmic” franquista que es va desenvolupar en el període 1959-1973 a Espanya.
 • Analitzar l’evolució demogràfica de la ciutat de Manresa en aquest període.
 • Esbrinar quins van ser els principals elements de transformació urbana de Manresa (obres públiques,  barris nous…).
 • Esbrinar quines eren les principals activitats econòmiques que es desenvolupaven a la ciutat.
 • Descriure la vida quotidiana d’una família manresana  pel que fa als següents aspectes:
    1. Tipologia familiar.
    2. Tipus d’habitatge.
    3. Economia familiar i consum.
    4. Principals activitats d’oci i lleure.
    5. Participació política i sindical.
    6. Model d’escola i d’ensenyament.
    7. Participació en entitats.

Contingut

 • La cronologia per situar les principals etapes del franquisme i concretament el període 1959-1973.
 • El context històric. Els principals esdeveniments polítics del període: aperturisme internacional, “Desarrollismo” econòmic i continuisme polític interior.
 • L’evolució demogràfica de Manresa en aquesta època.
 • L’urbanisme i les obres públiques a la ciutat.
 • La població per sectors d’activitat econòmica. Principals empreses.
 • La vida quotidiana d’una família manresana.

Orientacions metodològiques

 • Elaborar una cronologia i situar el context general de l’evolució històrica de l’Espanya del franquisme.
 • Fer una recerca bibliogràfica per conèixer els canvis que es van produir en el govern espanyol a partir de l’any 1959 i quines noves orientacions sociopolítiques i econòmiques es van imposar.
 • Formular uns objectius bàsics i, si cal, una hipòtesi de treball.
 • Analitzar les dades de l’evolució demogràfica de Manresa en el període 1959-1973, destacant els aspectes relacionats amb la natalitat i la immigració.
 • Seleccionar imatges de la ciutat que ajudin a descriure les transformacions urbanes més importants: barris nous, grans infraestructures, trànsit… Fer una descripció a grans trets d’aquesta evolució.
 • Elaborar el guió d’una entrevista adreçada a ciutadans manresans de l’època amb la intenció d’esbrinar com era la vida quotidiana de les famílies.
 • Realitzar diverses entrevistes (5-10), buidar-ne el contingut i extreure’n conclusions.
 • Redactar el treball. La redacció ha d’incloure els següents apartats: introducció, objectius (hipòtesi), metodologia, contingut, conclusions (validació hipòtesi), bibliografia i altres fonts consultades (entrevistes).

Fonts d’informació

Hemeroteca

 • Diari Manresa (1942-1976). Es troba a: Biblioteca del Casino de Manresa.

Webs


Bibliografia bàsica

 • COMAS, Francesc. Manresa, una història per conèixer. Manresa: Parcir ; Zenobita, 2005.
 • COMAS, Francesc ; REDÓ, Salvador. Manresa: la ciutat transformada. Manresa: Zenobita, 2006.
 • FERRER, Llorenç (coord.). Bages. 2 v. Manresa: Parcir, 1986. (Col·lecció Història de les Comarques de Catalunya).
 • MOLINERO, Carme; Ysàs, Pere. El règim franquista, feixisme, modernització i consens. Vic: Eumo Editorial, 1992. (Biblioteca Universitària).
 • VILAR, Pierre (dir.) ; TERMES, Josep (coord.). Història de Catalunya. Volum VII, El franquisme i la transició democràtica 1939-1988. Barcelona: Edicions 62, 1989.

Catàlegs i arxius en línia


Autor: Jaume Esquius Jofré

Novembre, 2021


Els anys seixanta a Manresa (1959-73): una dècada prodigiosa? (pdf)

Taula de continguts

CONTINGUTS RELACIONATS
Buscar a tot memoria.cat

Espai educatiu del portal memoria.cat