Imatges i documents

 

Poètica de Victorià Martínez amb els pensionistes com a protagonistes

 

 

Buscar a tot memoria.cat