Crèdits

Autor del web: Salvador Redó i Martí

Procedència de la documentació: Família de Valentí Martínez Rubio i Ton Granero

Digitalització de la documentació i de les imatges: Salvador Redó i Martí

Maquetació del web: Jordi Griera-Cors

Disseny: Arnau Aloy Olivé   Capçalera: Carla Méndez

Agraïments: Elisabet Martínez, Olga Bové, Ton Granero

Manresa, juny del 2023

 

Buscar a tot memoria.cat