Portal de memòria
i història de Manresa

Fons Ramon Perera (Arxiu de l’Abadia de Montserrat)

Positivats del Fons Ramon Perera

Coberta de les carteres 1-11

Cartera 1

Cartera 2

Cartera 3

Cartera 4

Cartera 5

Cartera 6

Cartera 7

Cartera 8

Cartera 9

Cartera 10

Cartera 11

 

Coberta de les carteres 12-24

Cartera 12

Cartera 13

Cartera 14

Cartera 15

Cartera 16

Cartera 17

Cartera 18

Cartera 19

Cartera 20

Cartera 21

Cartera 22

Cartera 23

Cartera 24

 

 

 

 

Buscar a tot memoria.cat