Evacuació del monestir el gener de 1939

El 15 de gener de 1939, el director de l’hospital militar de Montserrat, doctor Riu Porta, va fer saber al comissari de la Generalitat, Carles Gerhard, que havia rebut l’ordre urgent d’evacuar l’hospital per part del qui era el cap de Sanitat de l’Exèrcit de l’Est, el comandant Díaz. Tenia ordres expresses de fer volar amb dinamita tot allò que restés al monestir. Contravenint les ordres del comandant, el doctor Riu Porta, catòlic practicant, va acordar amb el comissari polític Frederic Muñoz, militant del PSUC, que per la seva part no tenien cap intenció de posar en pràctica aquell mandat, ja que el monestir no era lloc ni estratègic ni militar.

Va pujar a Montserrat el doctor Díaz, «jefe» de Sanitat, aquell dia jo era a Monistrol, s’havia trobat amb el comissari i li va donar l’ordre i 14 caixes de trilita. Les havia deixat al meu despatx empaquetades com si es tractés d’un regal. Al baixar ell de Montserrat ens vam trobar a mig camí. Vaig baixar del cotxe i m’ho va dir. Li vaig demanar si la segona part de la ordre la podia evitar. I em va dir «una orden militar no se discute»”(Riu, 1979, p. 52).

Els serveis d’evacuació de l’Exèrcit de l’Est van estar en un primer moment a càrrec del comandant metge Ramon Monegal, fins que va desaparèixer, llavors el doctor Carles Díaz va encomanar aquella missió al doctor Riu Porta, que el dia 27 de gener de 1939 va rebre l’ordre de prendre possessió de la direcció d’evacuació de l’Exèrcit de l’Est, al mateix temps que fou ascendit a comandant.

Juntament amb Carles Gerhard, varen acordar que s’emportarien tot el material que utilitzaven a l’hospital, com llits, matalassos, mobles, etc., per muntar-ne un altre a Camprodon, passant primer per Ripoll, i que abandonarien l’indret deixant el monestir tancat i amb tots els objectes de valor, exceptuant alguna obra d’art que la Generalitat va traslladar juntament amb altres col·leccions similars com a salvaguarda del patrimoni. Des de Camprodon van dirigir-se, entre els dies 9 i 10 de febrer, cap a la frontera amb França pel coll d’Ares amb els últims contingents de ferits atesos pels sanitaris, que no van abandonar els seus llocs fins que el dia 11 de febrer entraven a Prats de Molló.

El doctor Josep Riu Porta va tornar a l’estat espanyol després d’obtenir alguns avals de persones destacades, entre elles el pare  Beda Maria Espona, monjo del monestir de Montserrat, el qual afirmà per escrit que, durant una visita que va fer d’incògnit a Montserrat durant la guerra, el doctor Riu li digué: «Padre, si a pesar de todo, que espero que no sucederá, quisieran volar el Monasterio, a mí me encontrarán entre las ruinas al lado de la Sagrada Imagen a la cual quiero salvar aunque me cueste la vida». (Vegeu document). Es reincorporà a la seva feina de metge. Va morir el maig de l’any 2004.

 

Buscar a tot memoria.cat

El llistat inèdit dels noms de 913 soldats ingressats a l’Hospital militar de Montserrat l’any 1938