Bibliografia bàsica

  • Arxiu Abadia de Montserrat (AAM) (1938-1982). Fons Riu Porta.
  • Arxiu Abadia de Montserrat (AAM) (1938). Fons Guerra Civil. Registro.
  • Gerhard, Carles (1982). Comissari de la Generalitat a Montserrat (1936-1939). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
  • Massot i Muntaner, Josep (1984). La Guerra Civil a Montserrat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
  • Riu Porta, Josep (1979). Hospital militar a Montserrat: 1938-1939. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
  • Rius i Bou, Àngels (2023). Impremta i biblioteca a l’hospital militar de Montserrat (1936-1939).- Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
  • Tuneu, Roser; Solé, Pere; Vila, Joan Anton. Els hospitals a Manresa i Montserrrat de l’any 1936 a 1939. ACBG nc. 22
Buscar a tot memoria.cat

El llistat inèdit dels noms de 913 soldats ingressats a l’Hospital militar de Montserrat l’any 1938