El meu lloc al món

Records personals de Ramon Majó Lluch

Ramon Majó Lluch

(Manresa 1940). Gairebé va treballar tota la vida laboral com a funcionari de Correus i Telègrafs en diferents destinacions. D’ideologia comunista, va militar durant anys al Partit Socialista Unificat de Catalunya. Del 1967 fins al primer Ajuntament Democràtic, del qual fou regidor, el seu treball polític va desenvolupar-se majoritàriament als organismes unitaris antifranquistes. Alpinista per afició i devoció, ha escalat durant 60 anys muntanyes i parets dels cinc continents.

Buscar a tot memoria.cat