Crèdits

Autora: Conxita Parcerisas Estruch
Maquetació del webConxita Parcerisas Estruch
Disseny del web: Arnau Aloy. Capçalera: Marc Prat
Correcció: Marta Torra Oliveres

Autora de les memòries: Anna M. Batalla Solà

Agraïments: Anna M. Batalla Solà, Joaquim Aloy, Arxiu Comarcal del Bages, Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya.

Manresa, novembre del 2020