Tots els articles

“També les dones tenim el deure d’aportar la nostra col·laboració en la lluita contra el feixisme”. UGT, 26/10/1937
“Impressions del Congrés Nacional de la Dona”. UGT, 16/11/1937
“Cal estar alerta!”. UGT, 11/02/1938. (Col·laboració femenina)
“La Gran Bretanya i els esdeveniments d’Alemanya”. UGT, 26/02/1938
“La dona ha d’actuar en fermesa, sense que això signifiqui la pèrdua de la seva feminitat”. UGT, 21/03/1938. (Col·laboració femenina)
“Davant la furiosa ofensiva del feixisme, Espanya marca el camí a seguir”. UGT, 12/04/1938. (Col·laboració femenina)
“Com commemorem el VII aniversari de la República les dones antifeixistes de Manresa”. UGT, 14/04/1938.
“Dones manresanes: totes en peu de guerra”. UGT, 15/04/1938.
“La Unió de Dones de Catalunya crida a totes les dones de Manresa”. El Dia, 18/04/1938 / UGT, 18/04/1938
“Quina ha d’ésser la nostra resposta?”. UGT, 20/04/1938
“Espanya ha d’ésser salvada i pot ésser-ho”. UGT, 22/04/1938
“1 de maig, jornada de lluita contra el feixisme i la guerra”. UGT, 26/04/1938
“Cal vigilar els inconscients”. UGT, 29/04/1938
“Una tasca meritòria”. UGT, 05/05/1938
“Unió de Dones de Catalunya lluita i treballa activament perquè avorreix i detesta la guerra”. UGT, 03/06/1938
“Unió de Dones de Catalunya és corresposta per totes les dones treballadores”. El Dia, 13/06/1938 / UGT, 11/06/1938
“L’obra de la Unió de Dones de Catalunya, a Manresa, ha d’ésser superada”. UGT, 13/06/1938
“Llibres! Molts llibres…!”. UGT, 20/06/1938
“Cal anar ràpidament a la construcció de refugis”. UGT,  11/07/1938
“L’activitat de la Unió de Dones de Catalunya a Manresa”. UGT, 03/08/1938
“L’Assemblea de la Unió de Dones de Catalunya”. UGT, 12/09/1938
“Aurora Roja a Montserrat i a Manresa”. UGT, 17/09/1938

Articles donant veu a altres dones de la Unió de Dones de Catalunya

“La Unió de Dones de Catalunya, parla”. El Dia 25/04/1938 / UGT, 25/04/1938 (Amb Dolors Capellas)
“Com devem treballar a la reraguarda”. UGT, 06/05/1938 (Amb A.Guillaumet)
“Les dones manresanes, àdhuc les que s’hi troben circumstancialment, responen a la nostra crida”. UGT, 13/05/1938 (Amb Angeles Arenas)