Crèdits

Contingut: “Pompeu Fabra i la llengua catalana. Biografia per a nois i noies”. Text d’Àngel Servet i Martí publicat l’any 1990 i recuperat per l’Associació Memòria i Història de Manresa.

Maquetació del web: Jordi Griera-Cors

Transcripció del text: Teresa Torra i Oliveres

Manresa, novembre del 2018