Portada

Una biografia escrita el 1968 i no publicada fins el 1990

En aquest web reproduïm el text de l’opuscle Pompeu Fabra i la llengua catalana. Biografia per a nois i noies, que el lingüista manresà Àngel Servet i Martí va escriure pensant en els més joves.

Àngel Servet el va escriure l’any 1968, com una “petita aportació a la commemoració del Centenari de la naixença de Mestre Fabra”, però aleshores la censura franquista n’impedí l’edició. El text no va veure la llum fins 22 anys després, el 1990, l’any posterior a la mort de Servet. La “Comissió d’homenatge a l’Àngel Servet”, constituïda aleshores, va impulsar-ne l’edició, que va patrocinar l’Ajuntament de Manresa.

El llibre Miscel·lània en homenatge a l’Àngel Servet i Martí (1920-1989), editat el 1991 gràcies a aquesta mateixa Comissió, explica els detalls de la creació de l’obra i el perquè no es va publicar:

Aquest treball va ser suggerit a en Servet l’any 1968, com una contribució als actes extraordinaris que es preparaven per celebrar dignament arreu dels Països Catalans el centenari del naixement del mestre Pompeu Fabra. Fins i tot s’havia temptejat, amb perspectives ben positives, el finançament altruista del tiratge.

Com a bon coneixedor i admirador incondicional que era de la vida i de l’obra de Pompeu Fabra, en Servet es lliurà a la tasca amb il·lusió i diligència, esperonat també per l’oportunitat de poder contribuir a divulgar entre la jovenalla les excel·lències d’un mestratge que durant massa anys havia estat escamotejat.

L’obreta va quedar enllestida amb la plena satisfacció dels promotors i en el termini previst; però aleshores es va topar amb un obstacle que resultà infranquejable: la censura, obligatòria fins fa força més ençà, a què calia sotmetre qualsevol text que hom volgués publicar.

Es va presentar l’exemplar mecanografiat. Van passar els dies, les setmanes, i res. Quan va semblar que el retard ultrapassava el temps raonable, es va demanar que com estava. La resposta fou més aviat ambigua: que seguia el seu curs, que a Barcelona tenien molta feina, que ja es reclamaria, que tranquils… I això una i altra vegada fins que va haver passat l’oportunitat, perquè els últims actes de la magna celebració quedaven lluny.

Fins força temps després, i gràcies encara a la insistència personal i porfidiosa del mateix Servet, no es va poder recuperar l’original, amb la impressió que potser ni tan sols se l’havien mirat”.

L’interès d’aquesta síntesi biogràfica de Pompeu Fabra, la dificultat d’accedir-hi i la celebració de l’any Fabra són motius prou importants perquè reproduïm aquesta biografia al nostre portal de webs.

Associació Memòria i Història de Manresa