Crèdits

Autor: Salvador Redó i Martí

Transcripció de les memòries d’Andrés Laso: Salvador Redó i Teresa Torra

Procedència de la documentació: Josep Maria Laso

Digitalització de la documentació i de les imatges: Mireia Arso i Salvador Redó

Maquetació del web: Jordi Griera-Cors

Disseny: Arnau Aloy Olivé   Capçalera: Carla Méndez

Revisió ortogràfica: Teresa Torra

Agraïments: Josep Maria Laso

La producció d’aquest web ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Súria

Manresa, octubre del 2023

 

Buscar a tot memoria.cat