Bibliografia

 

BABIANO, José; PÉREZ PÉREZ, José Antonio;  VARO MORAL, Nàdia ; CABRERO BLANCO, Claudia ; MUÑOZ RUIZ, Maria del Carmen,  Del hogar a la huelga. Trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo. Fundación 1º de mayo, Madrid, Los libros de la catarata, 2007.

FANÉS, Fèlix. La vaga de tramvies del 1951. Una crónica de Barcelona. Barcelona, editorial Laia, 1977. Col·lecció Les eines.

GARCIA CASARRAMONA, Gal·la. En veu de dona: la Fàbrica Nova de Manresa. Manresa, Ajuntament de Manresa, 2005.

GARCIA CASARRAMONA, Gal·la. El moviment obrer a la comarca del Bages, 1939-1982. El paper de CCOO i UGT en la lluita sindical. Manresa, Zenobita Edicions, 2010.

GARCIA CASARRAMONA, Gal·la; SERRA CARNÉ, Jaume. Bages, una història per conèixer: El moviment obrer i sindical al Bages (1939-1972). Manresa, Zenobita Edicions, 2010.

LARDÍN OLIVER, Antoni.  Condicions de treball, conflictivitat laboral i militància política clandestina. Els obrers industrials catalans i el PSUC (1938-1959). Tesi doctoral 2004 UAB. Director Pere Ysàs. (https://ddd.uab.cat)

LARDÍN OLIVER, Antoni. Obrers comunistes: EL PSUC a les empreses catalanes durant el primer franquisme, 1939-1959. Valls, Cossetània, 2007.

MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere. L’oposició antifeixista a Catalunya (1939-1950). Barcelona,  Edicions La Magrana, 1981.

MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere. “Patria, justícia y pan”. Nivell de vida i condicions de treball a Catalunya, 1939-1951. Barcelona, Edicions La Magrana, 1985.

MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere. Productores disciplinados y minorias subersivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista. Madrid, Siglo XXI, 1998.

MOLINERO, Carme; YSÀS, Pere. Catalunya durant el franquisme. Barcelona, Empúries, 1999.

RIQUER, Borja de; CULLA, Joan B. El franquisme i la transició democràtica. Barcelona, Edicions 62, volum VII, 1989.

RIQUER, Borja de. La dictadura de Franco. Barcelona, Crítica, Volum 9, 2010.

SOLÉ SABATÉ, Josep Maria (director). Catalunya dins l’Espanya de l’autarquia (1946-1958) dins de El franquisme a Catalunya (1939-1977) volum 2. Barcelona, edicions 62, 2006

VARO MORAL, Nadia  La conflictividad laboral femenina durante el franquismo en la provincia de Barcelona. Madrid, Fundación Primero de Mayo, 2005. (https://www.observatoridelesdones.org).

VARO MORAL, Nadia. Treballadores, conflictivitat laboral i moviment obrer a l’àrea de Barcelona durant el franquisme. El cas de Comissions Obreres (1964-1975). Tesi Doctoral dirigida per Borja de Riquer. UAB, 2014. (https://ddd.uab.cat).

VIRÓS PUJOLÀ, Lluís. Empresa, treball i innovació tecnològica durant el franquisme. El districte industrial de Manresa. Tesi Doctoral dirigida per Carmen Sarasúa García. UAB, 2021 (www.tesienred.net)

YSÀS, Pere. “El movimiento obrero durante el franquismo. De la resistencia a la movilización (1940-1975)”.  a Cuadernos de Historia Contemporánea, Vol. 30. 2008 (https://revistas.ucm.es).

WEB

ALOY, Joaquim; BASIANA, Jordi; CASTILLA, Pep, GASOL, Pere; LUJÁN, Oriol. El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959), Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2011

ALOY, Joaquim; BOTIFOLL BENASAT, Carme. Les vagues de 1945 i 1946 a la Fàbrica Nova de Manresa. Manresa: Associació Memòria i Història de Manresa, 2022

Fem memoria… març de 1951: el boicot als tramvies a Barcelona. Memoria. cat/edu, 2023

 

DOCUMENTAL

Viure en una dictadura. Els primers anys del franquisme a Manresa (1939-1959) (DVD). Manresa: Ajuntament de Manresa, 2007. (Memòria de Manresa;2).

 

HEMEROTECA

Diari “Manresa” (1951)

 

ARXIUS

Arxiu Comarcal del Bages

Arxiu Municipal de Manresa

 

Buscar a tot memoria.cat